Wat is het effect van elektromagnetische straling op je gezondheid?

  • We leven in een steeds meer vervuilde omgeving.
  • We krijgen dagelijks een ongelooflijk hoeveelheid informatie te verwerken.
  • We worden geconfronteerd met een enorm aantal keuzes.
  • Bovendien worden we in het alledaagse leven blootgesteld aan elektromagnetische stralingen.

Straling van mobiele telefoons, straling van bluetooth, straling van draadloos huistelefoons (DECT telefoons), draadloos internet, draadloze netwerken (WLAN), computer, laptop, etc.

Tevens constateert men een groeiend aantal jonge mensen met burn-out verschijnselen, extreme moeheid en voor de bijbehorende leeftijd een “onverklaarbare” hoeveelheid fysieke klachten.

Hoewel er enerzijds richtlijnen voor GSM-straling zijn, is het anderszijds herhaaldelijk bewezen in wetenschappelijke onderzoeken dat blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische straling effect heeft op het centrale zenuwstelsel, de hersenendoorbloeding, het functioneren van de hersenen, de neuronale activiteit en het cognitieve functioneren.

Blootstelling aan straling van mobiele telefoons kan DNA-breuken en het klonteren van rode bloedcellen veroorzaken met alle gevolgen van dien.

Bekijk de korte film over het effect van electromagnetische straling op je lichaam:


Toch willen we en kunnen we niet zonder telefoon en computer leven. Dus hoe kunnen we onszelf tegen de schaden van straling beschermen?

Meer over straling lees je o.a. op: http://www.net.info.nl