Waarom biologische voeding?Er zijn zoveel verschillende redenen om voor biologische voeding te kiezen. Hieronder vind je 12 goede redenen:

1. Biologisch voeding groeit natuurlijk

Biologische gewassen mogen in hun eigen tempo groeien en rijpen. Dit geldt ook voor de dieren die de ruimte krijgen om op natuurlijke wijze volwassen te worden. Zoals het hoort. Zonder hulp van groeibevorderaars.

2. Biologische voeding is puur natuur

Biologisch voeding is vrij van toegevoegde kleur-, geur- en smaakstoffen en synthetische conserveringsmiddelen. Bovendien, biologische groenten en fruit worden geteeld zonder chemische bestrijdingsmiddelen en pesticiden. Puur natuur. *Als u meer wilt weten over wat in reguliere voeding aan schadelijk stoffen zit, lees dan het boek “wat zit er in uw eten”.

3. Biologisch smaakt vele malen lekkerder

Biologische gewassen en dierlijke producten zijn voller van smaak.

4. Meer vitaminen, mineralen en anti-oxidanten

Biologische groenten bevatten meer vitamine C en vaak ook meer mineralen en anti-oxidanten dan reguliere voeding. Bijvoorbeeld: biologische melk bevat van nature meer meervoudig onverzadigde vetzuren.

5. Antibioticavrij vlees

Vee krijgt alleen diergeneesmiddelen als ze echt ziek zijn, en er wordt dus niet preventief antibiotica en andere middelen door het voer vermalen zoals het gedaan wordt bij niet-biologische dieren.

6. Biologische dieren hebben het beter

Biologische boeren vinden het welzijn van dieren belangrijk:

  • Ingrepen, zoals het afknippen van de staart, zijn niet toegestaan.
  • Dieren mogen vaker naar buiten en worden in kleinere hoeveelheden gehouden.
  • Koeien staan een groot deel van het jaar in de wei.
  • Biologische varkens mogen naar buiten en heerlijk wroeten in de modder en hebben minimaal drie keer zoveel leefruimte dan niet-biologische varkens.
  • Kippen scharrelen rond en net zoals de varken beschikken ze over minimaal drie keer zoveel leefruimte dan niet-biologische kippen.
  • In de stallen zijn ramen, er komt frisse lucht binnen en er ligt stro op de vloer.
  • De dieren krijgen geen groeibevorderaars of preventieve medicijnen toegediend.

Omdat biologische dieren een goede voeding krijgen, voldoende bewegingsruimte en voldoende frisse lucht hebben deze dieren een goede weerstand. Biologische zuivel, eieren en vlees eet je met een meer gerust hart.

7. Handmatige of mechanische onkruidproces

Onkruid wordt gewied met de hand of met de wiedmachine. Het gebruik van natuurlijke mest en een biologische bestrijding van ziekten en plagen is een belangrijke uitgangspunten voor biologische boeren.

8. Vrij van genetische manipulatie

Biologische boeren en tuinders willen met de natuur samenwerken in plaats van de natuur te veranderen door genetische manipulatie. Met een biologisch product weet u zeker dat u gentech-vrije voeding eet.

9. Een vruchtbare bodem

Er wordt alleen dierlijke mest en compost gebruikt, vaak van het eigen bedrijf. Dat houdt de bodem vruchtbaar. Met vruchtwisseling - door elk seizoen een ander gewas op een perceel te telen – blijft de aarde optimaal voedend. Biologische tuinders en akkerbouwers kiezen sterke plantenrassen die gewend zijn op eigen kracht te groeien.

10. Een eerlijke prijs

Voor biologische producten betaalt u een eerlijke prijs. Daarmee krijgt de biologische boer een eerlijk inkomen. Dat is belangrijk in een tijd waarin steeds meer boeren hun bedrijf moeten opgeven. En dat biologische producten net even wat duurder zijn dan andere voeding is logisch: Biologische dieren en gewassen worden niet gestimuleerd door allerlei stoffen zoals hormonen om zo snel mogelijk te groeien en dus zo snel mogelijk geld opleveren.

11. Goed voor de natuur

Omdat de biologische landbouw geen kunstmest gebruikt en alle dierlijke mest in de kringloop teruggaat, is er geen mestoverschot. Ook wordt de natuur niet verstoord door chemische bestrijdingsmiddelen. Onderzoeken hebben aangetoond dat de variatie aan bloemen en planten groter is op velden die biologisch worden beheerd. Er is vaak een grotere diversiteit aan wilde planten bij biologische landbouw dan rond een gangbaar bedrijf waar vooral vlinders, die zeer gevoelig zijn voor bestrijdingsmiddelen, en vogels komen er meer voor.

Ook de fauna – vooral de weidevogel en de boerenzwaluw- floreert bij biologische landbouw: vogels komen in grote aantallen voor en planten zich succesvoller voort dan op niet-biologische bedrijven.

Tenslotte zorgt biologische landbouw voor een rijk bodemleven en dat is weer van groot belang voor de vruchtbaarheid en waterhuishouding

12. Beter voor de maatschappij

De biologische landbouw levert de maatschappij veel voordelen op: Er is minder vervuiling van sloten, meren en grondwater. Dat bespaart waterzuiveringskosten. Door het gebruik van natuurlijke mest kan biologische grond beter regenwater opnemen en vasthouden. Dat voorkomt snelle afwatering en overstroming van rivieren. Er is minder kans op massale uitbraak van dierziektes als BSE, de varkens- en vogelpest of varkensgriep. Dergelijke ziektes kosten de gemeenschap miljarden. Veel biologische boerderijen zijn ook zorgboerderijen. Verstandelijke gehandicapten en psychiatrische patiënten kunnen er terecht. Het contact met dieren en planten heeft vaak een therapeutische werking.

Bronvermelding: www.verantwoordleven.com. EKO-gids, Biologica en www.vanflevolandsebodem.nl