GSM-Straling


In het alledaagse leven worden we blootgesteld aan elektromagnetische stralingen. Straling van mobiele telefoons, straling van bluetooth, straling van draadloze huistelefoons (DECT telefoons), draadloos internet, draadloze netwerken (WLAN), computer, laptop, etc.

Om mobiel te kunnen bellen is er contact nodig tussen een GSM-mast en je mobiele telefoon. Zowel de mast als de GSM zenden heen en weer signalen uit in de vorm van elektromagnetische straling. GSM’s zenden dus permanent golven van hoge frequentie uit om contact te houden met het netwerk, ook wanneer ze stand-by staan. Ook het basisstation en het toestel van je DECT telefoon thuis zenden veel stralingen uit.

Hoewel er enerzijds richtlijnen voor GSM-straling zijn, is het anderszijds herhaaldelijk bewezen in wetenschappelijke onderzoeken dat blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische straling effect heeft op de gezondheid.

Wat is het effect van straling op je gezondheid?

Meer over straling van o.a. GSM en DECT telefonen lees je o.a. op net.info.nl